Časté otázky – Gymnázium KUDYKAMPUS
Časté otázky
Vše, co potřebujete vědět o Gymnázium KUDYKAMPUS
Jsme mladé gymnázium, čtyřleté😊

Fungujeme první rokem. Stavíme gymnázium na moderních základech a s obsahem, který studenti maximálně využijí v budoucnosti. Tak jako nový dům se vším respektem k potřebám toho, kdo v něm bydlí, kde si každý najde svůj prostor. S výbornou infrastrukturou. Kde se dobře žije. Kde jsou dobré vztahy a dobrá energie. Anebo raději bydlíte v historických budovách? 😊

Co zaujalo návštěvníky našich Dnů otevřených dveří?

Přístup školy ke vzdělávání, přátelské a inspirativní prostředí, sebehodnocení místo klasických známek a větší prostor k tomu, abych se mohla rozvíjet v tom, co mě opravdu zajímá

Energie a sebejistota, že lze nastavenou koncepci studia přenést do praxe, důvěra ve studenty a ochota pomoci studentům i s nashromážděnými obavami z předchozího vzdělávání (např. strach z prezentací apod.).

Přístup ke studentům, inovativní náhled na pedagogiku, absence hodnocení dětí, důraz na sebehodnocení a sebeřízení, velká otevřenost a upřímnost, jak se škola staví k naplňování RVP, “vyložené karty”, co se týká přístupu studentů ke studiu a důsledcích jejich ne/konání.

Přístup k dětem, hodnocení, možnost workshopů - oťukat si nové věci. Celkově prostě pojetí školního vzdělávání. Prostředí.

Klid a pohodová atmosféra, výborná organizace, konkrétní informace

Možnost žáka se zajímat “hlouběji” o tom co ho zajímá, sebereflexe, (ne)známkování, výběr jazyků, hodiny tělocviku.

Partnerský přístup ke studentům, vedení k samostatnosti a odpovědnosti bez stresování, zážitková výuka v blocích, sebehodnoceni jako základ měření úspěchu

Jaký máte rozvrh?

Během studia se průběžně zvětšuje prostor, který studenti mohou využít pro individuální studijní a kariérní cíle. Zejména třetí a čtvrtý rok se mohou zaměřit na oblasti, které je zajímají, připravit se na další studium na vysoké škole nebo třeba začít podnikat.

Nedílnou součástí studia u nás jsou:

Expedice - kombinují akademické vzdělávání v souvislostech s prožitkem. Například předmět estetická výchova je veden pouze expedičně. Dále se studenti setkají s divadelní, dobrovolnickou a dalšími expedicemi v návaznosti na program DofE, jehož jsme členy. 

Projektové týdny - zaměřují se na akademické vzdělávání v souvislostech. Mají jedno propojující téma a jasně definovaný výstup, na kterém si studenti ověřují nabyté dovednosti.

Výjezdy - jsou zaměřené na vztahy a zážitky, ať už sportovní nebo v začátcích adaptační a tmelící.

Hned od prváku vedeme studenty k tomu, aby ve škole i mimo ni rozvíjeli svoje zájmy propojené s praxí. Podporujeme je v účasti na konferencích, stážích, workshopech a projektech zaměřených na budoucí trh práce a podnikání.

Vycházíme z toho, že lidé se toho nejvíce naučí od někoho, komu důvěřují, když k tomu mají motivaci a když něco praktického dělají (projekt, workshop, fyzická činnost). Dáváme si záležet na osobnostech třídních i oborových učitelů. V našem týmu jsou lidé s koučovacím výcvikem, kteří se dovedou ptát, zajímat se o studenty a nabízet podporu tam, kde je to třeba. Ve škole se naši studenti budou vzdělávat různými způsoby:

  • Výuka podle rozvrhu – zajistíme, že studenti absolvují veškeré povinné výstupy RVP pro gymnázia.
  • Výuka mimo školu se změněným rozvrhem - sem patří expedice, projektové týdny a výcviky
  • Inspirace od profesionálů – hledej, co tě v životě bude bavit, hledej svoji cestu. Workshopy, projekty a zážitky.
  • Seberozvojové aktivity – mákni na sobě a vycházej lépe se sebou a s ostatními: pravidelné třídnické hodiny zaměřené na sebereflexi, rozvojové programy a studijní dovednosti s kouči. 
Více >
Jak náročné je studium na Gymnáziu KUDYKAMPUS?

GKK je pro každého, kdo opravdu chce. Nejedeme na výkon, ale na maximální užitek pro studenty.

Máme za to, že střední školu včetně maturity má mít každý. V 15 letech jsou studenti už dostatečně intelektuálně zralí, a když je okolí nebrzdí, dokáží většinou dosáhnout cokoliv, co si usmyslí. Je vhodné pro ty, kdo svou budoucnost vidí ve svém podnikání, jako freelanceři, v pomáhajících profesích, v nezávislém životě založeném na porozumění světu a sobě. V praxi studovat na GKK znamená, že když student odevzdá 90 % zadané práce, dodržuje termíny a říká si včas o pomoc a obecně komunikuje svoje potřeby, tak se mu u nás daří.

Více >
Jakým způsobem studenty hodnotíte, když nejsou známky a testy?

Snažíme se u nich především rozvinout schopnost sebereflexe a nezávislost na hodnocení z vnějšku v maximální možné míře.

Proto nepoužíváme tradiční známky ani procenta, kromě případů vyžadovaných státní správou (maturita, přechod na jinou školu…). Základem hodnocení u nás je pravidelné sebehodnocení podle předem daných kritérií – co jsem dělal, co mi šlo, jak jsem na tom s termíny, na co se chystám. Cílem je, aby se studenti naučili hodnotit se tak, že nejpozději do roka nepotřebují hodnocení od učitele (obě hodnocení jsou shodná).  Kvantifikované hodnocení používáme výhradně screeningově a pro potřeby studenta

Více >
Jaké je složení a kvalita pedagogického týmu?

Jádro našeho pedagogického týmu tvoří třídní učitelé, kteří vedle pedagogického vzdělání mají zkušenost s prací na inovativních školách a jsou trénovaní v koučovacích dovednostech a systémovém myšlení.

Na rozdíl od jiných středních škol „třídnictví“ je pro ně hlavní činnost a ne pouhý nadúvazek k výuce předmětu. Jsou zodpovědní za to, aby studijní cíle a způsoby jejich dosahování odpovídaly možnostem a zaměření jednotlivce a skupiny.

Více >
Bezpečné prostředí a důvěra

je zásadní pro rozvoj jak studentů, tak učitelů, a je naší hlavní prioritou. Důležitou roli u nás hraje podpůrný tým, který našim učitelům pomáhá v oblastech nastavování studijních plánů, v komunikaci s kolegy, se studenty a s rodiči.

Vycházíme z toho, že lidé se toho nejvíce naučí od někoho, komu důvěřují, když k tomu mají motivaci a když něco praktického dělají (projekt, workshop, fyzická činnost). Dáváme si záležet na osobnostech třídních i oborových učitelů. V našem týmu jsou lidé s koučovacím výcvikem, kteří se dovedou ptát, zajímat se o studenty a nabízet podporu tam, kde je to třeba.

Více >
Pro koho GKK není?

GKK není pro ty, pro které je studium otázkou vysokého výkonu a velkého objemu znalostí, a kteří k jejich nabytí potřebují být pod tlakem nebo mít nad sebou bič. Také není pro ty, kteří se naopak chtějí k maturitě “prosedět” nebo mají tendenci pravidelně obcházet systém pasivitou v různých formách.

Jaké bude školné?

Pro školní rok 2024/25 jsme stanovili školné na 5.500 Kč/měsíc tj 55.000 Kč/rok.

Cenová dostupnost je pro nás důležitá, a proto se řadíme mezi nejdostupnější soukromé školy v Praze, ačkoliv i my musíme reflektovat náklady spojené s platy pedagogů, inflací a nájmem v naší krásné budově. Zvažujete-li poměr “cena-výkon”, jsme jednoznačně tou nejlepší volbou a investicí.

V případě přestupu je nutný týden na zkoušku, který stojí 3500,- Kč, přičemž v ceně je posouzení naším pedagogickým týmem, školním psychologem a speciálním pedagogem a administrativa spojená s přestupem.

Více >
Zaujalo? Máte otázku?