Jak učíme – Gymnázium KUDYKAMPUS
Jak učíme
tvoříme svobodný prostor pro spolupráci, inspiraci i sebepoznání
Nejedeme na výkon. Vnímáme školu jako místo, které má otevírat obzory a kde je možné toho co nejvíc zažít. Jako bezpečné a inspirativní místo pro každého. Jako vysoce kvalitní, ale ne elitářskou vzdělávací komunitu.
K čemu vedeme naše studenty
aby věděli kudy a kam jít: pokračovat na vysoké škole, pracovat ve zvoleném oboru, založit živnost nebo podnikat
aby vynikali v sebereflexi, systémovém a kritickém myšlení
aby uměli porozumět různým aspektům své osobnosti a dokázali vytvářet vztahy s druhými
aby měli dobrou jazykovou výbavu a předpoklady k akademickému studiu
aby uměli pečovat o svou duševní hygienu
Naše principy
kompetence především
Učíme, jak obstát ve světě
Izolované znalosti jsou málo užitečné. Proto se zaměřujeme na funkční znalosti - gramotnosti (čtenářskou, digitální a matematickou), jazyky v propojení s prožitkem, systémové a kritické myšlení, schopnost čelit stresu, zorganizovat si čas. To jsou věci, na které klademe hlavní důraz.
učíme v souvislostech
Svět se přece nedělí na fyziku, chemii nebo dějepis
Svět je propojený, proto i my učíme v souvislostech. Místo předmětů pracujeme s krátkodobými nebo střednědobými studijními plány/moduly, které umožňují lépe pochopit celkový kontext. Integrujeme témata do širších celků, čímž dáváme studentům větší samostatnost v rozhodování, čemu se budou věnovat.
chci na vysokou?
Akademická výuka
Většina studentů si přeje pokračovat ve studiu na vysoké škole. V průběhu studia dáváme maximální prostor pro specializaci a prohlubování znalostí a dovedností potřebných pro přijetí na vybranou vysokou školu. Studenti dostanou základy akademického čtení, psaní a metod vědecké práce. Zároveň je povzbuzujeme ke studiu v zahraničí.
digitální škola
Škola jako platforma
Vytváříme vlastní digitální platformu – virtuální učebny, kde mají studenti všechny učební materiály. Do školy chodí jen s notebooky.
zážitek a praxe
Propojení školy a reálného života
Vedle výuky v prostorách školy během studia vzrůstá objem volitelných aktivit a mimoškolní praxe. Studenti absolvují projektové týdny, expedice a volitelné workshopy. Vybíráme lektory, kteří chtějí a umí předávat své zkušenosti a zápal pro věc. Spolupracujeme s více než 50 osobnostmi zapojenými do programu Kudykampus.
škola jako místo pro život
Inspirující prostor podporující uvolněnou atmosféru
Prostory a zařízení školy má zásadní vliv na to, jak se v ní cítíme. Jsme na Žižkově, obklopeni parkem a sportovišti. Místo klasických učeben budujeme uvolněné prostředí podněcující spolupráci v budově, kde sídlí i jiné organizace, aby studenti nebyli ve škole izolování od života.
Zaujalo? Máte otázku?