Září 2023 – Gymnázium KUDYKAMPUS

Měsíc: Září 2023

asdfasdf

Carla Souto García

Carla pochází ze Španělska, kde vystudovala pedagogiku prvního stupně na univerzitě ve Vigu. Jedním z kurzů, který mimo jiné absolvovala, je bilingvní metodologie. Postupně ale zjistila, že vysněným povoláním je pro ni výuka mateřského jazyka. Pro Gymnázium KUDYKAMPUS se rozhodla, protože jeho metody práce jsou aktuální a podporují dobrou atmosféru ve třídě.

asdfasdf

Ondřej Douša

Ondřej se věnuje vzdělávání celý svůj profesní život – jako lektor, metodik nebo manažer. Školství, konkrétně inovativním přístupům ve vzdělávání dětí, se věnuje od roku 2018. Vedle lingvistického a ekonomického vzdělání si dále rozšiřuje obzory díky výcviku v systemickém koučování. Gymnázium KUDYKAMPUS pro něj tedy se svým profilem a vizí byla jasná volba. Ve volném čase rád sportuje a cestuje.

asdfasdf

Albert Radvan

Posted on by admin

Když pedagogiku potká technologická vášeň: zde je Albert, muž, který věří, že školy a technologie mohou jít ruku v ruce. Když není zrovna na horské výpravě nebo neplave divokými řekami, zasedá u svého počítače a snaží se modernizovat školní IT systémy. A to všechno, protože věří, že když se technologie mění, měla by se škola měnit s ní.

Začal jako nadšenec do vzdělávání, ale když viděl, jak školy zaostávají v technologickém vývoji, rozhodl se vzít věci do vlastních rukou. Neúnavně pracuje na tom, aby dosáhl rovnováhy mezi pedagogikou a technologií. Víte, co se říká, když nenajdeš nástroj, který potřebuješ? Udělej si ho sám! A tak Albert pro Gymnázium KUDYKAMPUS tvoří svůj vlastní školní IT arzenál.

asdfasdf

Radka Flajšhans Nedbalová

Posted on by admin

Radka se ve vzdělávání profesně pohybuje již 14 let. Kromě výuky občanské výchovy a zeměpisu se v posledních 4 letech věnuje provázení učitelů a metodické práci s nimi s cílem rozvíjet je v práci se třídou tak, aby výuka byla pro žáky srozumitelná a vytvářela příležitosti pro převzetí odpovědnosti za své učení. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala, protože si klade za cíl zmíněné posilování odpovědnosti studentů za své vzdělávání a hledá cesty, jak je co nejvíce podpořit v jejich osobním rozvoji, osobních volbách a otevřít jim dveře do praxe mimo školu již během středoškolského studia.

asdfasdf

Romana Bartůňková

Posted on by admin

Romka je vystudovaná výtvarná pedagožka, kulturní oblast jí ale zajímá v celé šíři. Je iniciátorkou různých platforem ve vzdělávání a ráda pomáhá se vznikem nových projektů. Původem je Severočeška a vždy ji zajímali lidé s nelehkým osudem. Snad proto má blízko k sociálně a komunitně laděným projektům a spolupráci s neziskovým sektorem. Tyto zkušenosti ráda předá i studentům GKK. Na Gymnáziu KUDYKAMPUS chce podpořit myšlenku, že svět se nedělí na školní předměty, a tak pokládá za důležité vzdělávání v souvislostech a mezioborově. Mladé lidi, ať už na SŠ nebo VŠ, podporuje v rozvíjení jejich kreativního potenciálu, ale chce v nich také zasít semínko aktivního občanství.

asdfasdf

Raquel Goldsteinová

Posted on by admin

Raquel vyrostla v Praze a má americké a slovenské kořeny. Studovala na osmiletém montessori gymnáziu Duhovka v Praze a poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudovala psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku. Raquel ve svém volném čase ráda absolvuje semináře a výcviky v oblastech psychologie, výchovy dětí a seberozvoje. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala, protože ji láká inovativní prostředí, ve kterém je student vnímán s respektem a jako individuum. Ve světě, kde kritické myšlení a kreativita často ustupují rutině, našla místo, které ji inspiruje každý den.

asdfasdf

Petr Šťastný

Posted on by admin

Petr studoval na Université Nantes ve Francii a nyní studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy ve specializaci dějepis a francouzský jazyk. Jeho velkým koníčkem a vášní je francouzština a frankofonní kultura. Jeho oblíbeným citátem je Ipsa scientia potestas est. Gymnázium KUDYKAMPUS Petrovi poskytuje příležitost stát se učitelem, který jde s dobou a rozvíjí sebe samého, aby mohl rozvíjet druhé.

asdfasdf

Lucie Aparicio

Posted on by admin

Lucie vystudovala anglickou filologii na Slezské univerzitě a španělskou filologii na Ostravské univerzitě. Během studií pracovala v cestovním ruchu, přes rok strávila v Londýně a několik měsíců ve Španělsku. Ve své pedagogické praxi se vždy věnovala výuce jazyků dětí od předškolního věku až po dospělé. Pracovala převážně na víceletých gymnáziích. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala, protože se cítí dobře v inspirativním prostředí s kvalitními mezilidskými vztahy, kde se uplatňují vzdělávací principy funkční pro 21. století. Ráda tančí, běhá, čte, cvičí jógu a pracuje na sobě.

asdfasdf

Kateřina Rangotis Benešová

Posted on by admin

Kateřina vystudovala speciální pedagogiku – poradenství, absolvovala supervizní a psychoterapeutický výcvik, pracovala v sociálních službách a ve školství. Baví ji rozmanitost a vidět lidi růst, proto si vybrala Gymnázium KUDYKAMPUS.

asdfasdf

Denisa Svobodová

Denisa už během studií začala učit na Základní škole Livingston, kde se utvrdila v tom, že učit a přistupovat k žákům s respektem je směr, kterého se bude držet. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala proto, že umožňuje vést studenty jiným než tradičním způsobem a pedagogové jsou tu na stejné vlně.