Pedagogove – Gymnázium KUDYKAMPUS

Rubrika: Pedagogove

asdfasdf

Jan Efraim Hladík

Posted on by admin

Jan pochází z učitelské rodiny. Vystudoval přírodní vědy v Olomouci a nyní se v Praze věnuje vzdělávání mládeže. Gymnázium Kudykampus vnímá jako příležitost k praktičtějšímu uchopení výuky a vůbec k revizi zažitých pedagogických konceptů v přírodních vědách. Ve volném čase se věnuje psaní vědecké fantastiky, vodní turistice a počítačovým hrám.

asdfasdf

Martin Konečný

Posted on by admin

Martin vystudoval odbornou fyziku (Chemická fyzika a biofyzika) a následně Učitelství chemie a fyziky, kterému se věnuje již 14 let. K učitelství se dostal nejen přes tandemovou výuku v  Učiteli naživo. Působil jako odborník na výuku přírodních věd při České školní inspekci ma je členem Advisory Board Nadace RSJ. Martin rád přemýšlí mimo rámce a hranice. Martin se také věnuje péči o nadané studenty a rozvoji nového konceptu výuky přírodních věd v oblasti integrovaných přírodních věd SCIENCE, rád vyrábí vlastní pomůcky pro experimenty. Martin je vášnivým cestovatelem a dobrodruhem, má rád technicky a didakticky zaměřené knihy, zbožňuje vše kolem letadel, jídla a přírody.

asdfasdf

Carla Souto García

Carla pochází ze Španělska, kde vystudovala pedagogiku prvního stupně na univerzitě ve Vigu. Jedním z kurzů, který mimo jiné absolvovala, je bilingvní metodologie. Postupně ale zjistila, že vysněným povoláním je pro ni výuka mateřského jazyka. Pro Gymnázium KUDYKAMPUS se rozhodla, protože jeho metody práce jsou aktuální a podporují dobrou atmosféru ve třídě.

asdfasdf

Filip Peška

Filip studuje umělou inteligenci na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vedle práce v oboru se rozhodl angažovat ve vzdělávání hlavě z toho důvodu, že ho vždy bavilo sdílet své znalosti a hledat způsoby, jak přiblížit libovolné téma širšímu spektru lidí. Gymnázium KUDYKAMPUS vidí jako prostředí, kde má každý možnost se neustále rozvíjet a pracovat na sobě. Ve svém volném čase rád sportuje a sleduje filmy.

asdfasdf

Radka Flajšhans Nedbalová

Posted on by admin

Radka se ve vzdělávání profesně pohybuje již 14 let. Kromě výuky občanské výchovy a zeměpisu se v posledních 4 letech věnuje provázení učitelů a metodické práci s nimi s cílem rozvíjet je v práci se třídou tak, aby výuka byla pro žáky srozumitelná a vytvářela příležitosti pro převzetí odpovědnosti za své učení. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala, protože si klade za cíl zmíněné posilování odpovědnosti studentů za své vzdělávání a hledá cesty, jak je co nejvíce podpořit v jejich osobním rozvoji, osobních volbách a otevřít jim dveře do praxe mimo školu již během středoškolského studia.

asdfasdf

Romana Bartůňková

Posted on by admin

Romka je vystudovaná výtvarná pedagožka, kulturní oblast jí ale zajímá v celé šíři. Je iniciátorkou různých platforem ve vzdělávání a ráda pomáhá se vznikem nových projektů. Původem je Severočeška a vždy ji zajímali lidé s nelehkým osudem. Snad proto má blízko k sociálně a komunitně laděným projektům a spolupráci s neziskovým sektorem. Tyto zkušenosti ráda předá i studentům GKK. Na Gymnáziu KUDYKAMPUS chce podpořit myšlenku, že svět se nedělí na školní předměty, a tak pokládá za důležité vzdělávání v souvislostech a mezioborově. Mladé lidi, ať už na SŠ nebo VŠ, podporuje v rozvíjení jejich kreativního potenciálu, ale chce v nich také zasít semínko aktivního občanství.

asdfasdf

Raquel Goldsteinová

Posted on by admin

Raquel vyrostla v Praze a má americké a slovenské kořeny. Studovala na osmiletém montessori gymnáziu Duhovka v Praze a poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudovala psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku. Raquel ve svém volném čase ráda absolvuje semináře a výcviky v oblastech psychologie, výchovy dětí a seberozvoje. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala, protože ji láká inovativní prostředí, ve kterém je student vnímán s respektem a jako individuum. Ve světě, kde kritické myšlení a kreativita často ustupují rutině, našla místo, které ji inspiruje každý den.

asdfasdf

Petr Šťastný

Posted on by admin

Petr studoval na Université Nantes ve Francii a nyní studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy ve specializaci dějepis a francouzský jazyk. Jeho velkým koníčkem a vášní je francouzština a frankofonní kultura. Jeho oblíbeným citátem je Ipsa scientia potestas est. Gymnázium KUDYKAMPUS Petrovi poskytuje příležitost stát se učitelem, který jde s dobou a rozvíjí sebe samého, aby mohl rozvíjet druhé.

asdfasdf

Lucie Aparicio

Posted on by admin

Lucie vystudovala anglickou filologii na Slezské univerzitě a španělskou filologii na Ostravské univerzitě. Během studií pracovala v cestovním ruchu, přes rok strávila v Londýně a několik měsíců ve Španělsku. Ve své pedagogické praxi se vždy věnovala výuce jazyků dětí od předškolního věku až po dospělé. Pracovala převážně na víceletých gymnáziích. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala, protože se cítí dobře v inspirativním prostředí s kvalitními mezilidskými vztahy, kde se uplatňují vzdělávací principy funkční pro 21. století. Ráda tančí, běhá, čte, cvičí jógu a pracuje na sobě.

asdfasdf

Kateřina Rangotis Benešová

Posted on by admin

Kateřina vystudovala speciální pedagogiku – poradenství, absolvovala supervizní a psychoterapeutický výcvik, pracovala v sociálních službách a ve školství. Baví ji rozmanitost a vidět lidi růst, proto si vybrala Gymnázium KUDYKAMPUS.