Radka Flajšhans Nedbalová – Gymnázium KUDYKAMPUS
asdfasdf

Radka Flajšhans Nedbalová

Posted on by admin

Radka se ve vzdělávání profesně pohybuje již 14 let. Kromě výuky občanské výchovy a zeměpisu se v posledních 4 letech věnuje provázení učitelů a metodické práci s nimi s cílem rozvíjet je v práci se třídou tak, aby výuka byla pro žáky srozumitelná a vytvářela příležitosti pro převzetí odpovědnosti za své učení. Gymnázium KUDYKAMPUS si vybrala, protože si klade za cíl zmíněné posilování odpovědnosti studentů za své vzdělávání a hledá cesty, jak je co nejvíce podpořit v jejich osobním rozvoji, osobních volbách a otevřít jim dveře do praxe mimo školu již během středoškolského studia.