FAQ – Gymnázium KUDYKAMPUS

Rubrika: FAQ

asdfasdf

Jaké bude školné?

Pro školní rok 2024/25 jsme stanovili školné na 5.500 Kč/měsíc.

Cenová dostupnost je pro nás důležitá, a proto se řadíme mezi nejdostupnější soukromé školy v Praze, ačkoliv i my musíme reflektovat náklady spojené s platy pedagogů, inflací a nájmem v naší krásné budově.. Zvažujete-li poměr “cena-výkon”, jsme jednoznačně tou nejlepší volbou a investicí.

V případě přestupu je nutný týden na zkoušku, který stojí 3500,- Kč, přičemž v ceně je posouzení naším pedagogickým týmem, školním psychologem a speciálním pedagogem a administrativa spojená s přestupem.

asdfasdf

Jaké je složení a kvalita pedagogického týmu?

Jádro našeho pedagogického týmu tvoří třídní učitelé, kteří vedle pedagogického vzdělání mají zkušenost s prací na inovativních školách a jsou trénovaní v koučovacích dovednostech a systémovém myšlení.

Na rozdíl od jiných středních škol „třídnictví“ je pro ně hlavní činnost a ne pouhý nadúvazek k výuce předmětu. Jsou zodpovědní za to, aby studijní cíle a způsoby jejich dosahování odpovídaly možnostem a zaměření jednotlivce a skupiny.

Bezpečné prostředí je zásadní pro rozvoj jak studentů, tak učitelů, a je naší hlavní prioritou.

Důležitou roli u nás hraje podpůrný tým, který našim učitelům pomáhá v oblastech nastavování studijních plánů, v komunikaci s kolegy, se studenty a s rodiči.

asdfasdf

Jakým způsobem studenty hodnotíte, když nejsou známky a testy?

Smyslem hodnocení u nás je rozvinout u studentů schopnost sebereflexe a nezávislost na hodnocení z vnějšku v maximální možné míře.

Proto nepoužíváme tradiční známky ani procenta. V nutných případech převodu hodnocení na číslo (vysvědčení, přestup na jinou školu) máme vlastní specifickou převodní matici.

Základem hodnocení u nás je pravidelné sebehodnocení podle předem daných kritérií – co jsem dělal, co mi šlo, co potřebuji, na co se chystám. Cílem je, aby se studenti naučili hodnotit se tak, že nejpozději do roka nepotřebují hodnocení od učitele (obě hodnocení jsou shodná).  Využíváme i kvantifikované hodnocení, ovšem výhradně screeningově a pro potřeby studenta, ne k hodnocení.

Hodnocení zohledňuje nejen kvalitu odevzdané práce, ale také minimální počet a včasnost odevzdaných zadání.

asdfasdf

Jak náročné je studium na Gymnáziu KUDYKAMPUS?

GKK je pro každého, kdo chce. Nejedeme na výkon, ale na maximální užitek pro studenty.

Máme za to, že střední školu včetně maturity má mít každý. V 15 letech jsou studenti už dostatečně intelektuálně zralí, a když je okolí nebrzdí, dokáží většinou dosáhnout cokoliv, co si usmyslí. GKK není pro ty, kteří již od střední školy chtějí studovat na ryze výkonnostní vysoké škole a k tomu, aby něco dělali, nad sebou potřebují bič. Také není pro ty, kteří se naopak chtějí k maturitě “prosedět” nebo mají tendenci pravidelně obcházet systém pasivitou v různých formách. Naopak je vhodné pro ty, kdo svou budoucnost vidí ve svém podnikání, jako freelanceři, v pomáhajících profesích, v nezávislém životě založeném na porozumění světu a sobě. V praxi to znamená, že když student odevzdá 90 % zadané práce, dodržuje termíny a říká si včas o pomoc a obecně komunikuje svoje potřeby, tak se mu u nás daří.

asdfasdf

Můžete mi dát více informací o systému vzdělávání v GKK?

Během studia se zvětšuje prostor, který studenti mohou využít pro individuální studijní a kariérní cíle. Zejména třetí a čtvrtý rok se mohou zaměřit na oblasti, které je zajímají, připravit se na další studium na vysoké škole nebo třeba začít podnikat.

Nedílnou součástí studia u nás jsou:

Expedice – kombinují akademické vzdělávání v souvislostech s prožitkem. Například předmět estetická výchova je veden pouze expedičně. Dále se studenti setkají s divadelní, dobrovolnickou a dalšími expedicemi v návaznosti na program DofE, jehož jsme členy. 

Projektové týdny – zaměřují se na akademické vzdělávání v souvislostech. Mají jedno propojující téma a jasně definovaný výstup, na kterém si studenti ověřují nabyté dovednosti.

Výjezdy – jsou zaměřené na vztahy a zážitky, ať už sportovní nebo v začátcích adaptační a tmelící.

Hned od prváku vedeme studenty k tomu, aby ve škole i mimo ni rozvíjeli svoje zájmy propojené s praxí. Podporujeme je v účasti na konferencích, stážích, workshopech programu Kudykampus a projektech zaměřených na budoucí trh práce a podnikání.

Učíme v souvislostech.

Vycházíme z toho, že lidé se toho nejvíce naučí od někoho, komu důvěřují, když k tomu mají motivaci a když něco praktického dělají (projekt, workshop, fyzická činnost). Dáváme si záležet na osobnostech třídních i oborových učitelů. V našem týmu jsou lidé s koučovacím výcvikem, kteří se dovedou ptát, zajímat se o studenty a nabízet podporu tam, kde je to třeba. Ve škole se naši studenti budou vzdělávat různými způsoby:

  • Výuka podle rozvrhu – zajistíme, že absolvuješ veškeré povinné výstupy RVP gymnázia.
  • Výuka mimo školu se změněným rozvrhem – sem patří expedice, projektové týdny a výcviky
  • Inspirace od profesionálů – hledej, co tě v životě bude bavit, hledej svoji cestu. Workshopy, projekty a zážitky v rámci unikátního projektu Kudykampus.
  • Seberozvojové aktivity – mákni na sobě a vycházej lépe se sebou a s ostatními: pravidelné třídnické hodiny zaměřené na sebereflexi, rozvojové programy a studijní dovednosti s kouči.