Jakým způsobem studenty hodnotíte, když nejsou známky a testy? – Gymnázium KUDYKAMPUS
asdfasdf

Jakým způsobem studenty hodnotíte, když nejsou známky a testy?

Smyslem hodnocení u nás je rozvinout u studentů schopnost sebereflexe a nezávislost na hodnocení z vnějšku v maximální možné míře.

Proto nepoužíváme tradiční známky ani procenta. V nutných případech převodu hodnocení na číslo (vysvědčení, přestup na jinou školu) máme vlastní specifickou převodní matici.

Základem hodnocení u nás je pravidelné sebehodnocení podle předem daných kritérií – co jsem dělal, co mi šlo, co potřebuji, na co se chystám. Cílem je, aby se studenti naučili hodnotit se tak, že nejpozději do roka nepotřebují hodnocení od učitele (obě hodnocení jsou shodná).  Využíváme i kvantifikované hodnocení, ovšem výhradně screeningově a pro potřeby studenta, ne k hodnocení.

Hodnocení zohledňuje nejen kvalitu odevzdané práce, ale také minimální počet a včasnost odevzdaných zadání.

Posted in FAQ

Napsat komentář