Co zaujalo návštěvníky našich Dnů otevřených dveří? – Gymnázium KUDYKAMPUS
asdfasdf

Co zaujalo návštěvníky našich Dnů otevřených dveří?

Přístup školy ke vzdělávání, přátelské a inspirativní prostředí, sebehodnocení místo klasických známek a větší prostor k tomu, abych se mohla rozvíjet v tom, co mě opravdu zajímá

Energie a sebejistota, že lze nastavenou koncepci studia přenést do praxe, důvěra ve studenty a ochota pomoci studentům i s nashromážděnými obavami z předchozího vzdělávání (např. strach z prezentací apod.).

Přístup ke studentům, inovativní náhled na pedagogiku, absence hodnocení dětí, důraz na sebehodnocení a sebeřízení, velká otevřenost a upřímnost, jak se škola staví k naplňování RVP, “vyložené karty”, co se týká přístupu studentů ke studiu a důsledcích jejich ne/konání.

Přístup k dětem, hodnocení, možnost workshopů – oťukat si nové věci. Celkově prostě pojetí školního vzdělávání. Prostředí.

Klid a pohodová atmosféra, výborná organizace, konkrétní informace

Možnost žáka se zajímat “hlouběji” o tom co ho zajímá, sebereflexe, (ne)známkování, výběr jazyků, hodiny tělocviku.

Partnerský přístup ke studentům, vedení k samostatnosti a odpovědnosti bez stresování, zážitková výuka v blocích, sebehodnoceni jako základ měření úspěchu