Jaký máte rozvrh? – Gymnázium KUDYKAMPUS
asdfasdf

Jaký máte rozvrh?

Během studia se průběžně zvětšuje prostor, který studenti mohou využít pro individuální studijní a kariérní cíle. Zejména třetí a čtvrtý rok se mohou zaměřit na oblasti, které je zajímají, připravit se na další studium na vysoké škole nebo třeba začít podnikat.

Nedílnou součástí studia u nás jsou:

Expedice – kombinují akademické vzdělávání v souvislostech s prožitkem. Například předmět estetická výchova je veden pouze expedičně. Dále se studenti setkají s divadelní, dobrovolnickou a dalšími expedicemi v návaznosti na program DofE, jehož jsme členy. 

Projektové týdny – zaměřují se na akademické vzdělávání v souvislostech. Mají jedno propojující téma a jasně definovaný výstup, na kterém si studenti ověřují nabyté dovednosti.

Výjezdy – jsou zaměřené na vztahy a zážitky, ať už sportovní nebo v začátcích adaptační a tmelící.

Hned od prváku vedeme studenty k tomu, aby ve škole i mimo ni rozvíjeli svoje zájmy propojené s praxí. Podporujeme je v účasti na konferencích, stážích, workshopech a projektech zaměřených na budoucí trh práce a podnikání.

Vycházíme z toho, že lidé se toho nejvíce naučí od někoho, komu důvěřují, když k tomu mají motivaci a když něco praktického dělají (projekt, workshop, fyzická činnost). Dáváme si záležet na osobnostech třídních i oborových učitelů. V našem týmu jsou lidé s koučovacím výcvikem, kteří se dovedou ptát, zajímat se o studenty a nabízet podporu tam, kde je to třeba. Ve škole se naši studenti budou vzdělávat různými způsoby:

  • Výuka podle rozvrhu – zajistíme, že studenti absolvují veškeré povinné výstupy RVP pro gymnázia.
  • Výuka mimo školu se změněným rozvrhem – sem patří expedice, projektové týdny a výcviky
  • Inspirace od profesionálů – hledej, co tě v životě bude bavit, hledej svoji cestu. Workshopy, projekty a zážitky.
  • Seberozvojové aktivity – mákni na sobě a vycházej lépe se sebou a s ostatními: pravidelné třídnické hodiny zaměřené na sebereflexi, rozvojové programy a studijní dovednosti s kouči. 
Posted in FAQ

Napsat komentář